čtvrtek 8. ledna 2015

I’m in the same granfalloon as Fluf and all I’ve got is this stupid t-shirt

Před rokem jsem si myslel, že veškerá láska, kterou světu můžu dát, jsou písmenka, co napíšu na blog. Letos vím, že lásky můžu dát o něco víc. Můžu ji rozdávat i pomocí písmenek, která píšu na trička.

Nedávno jsem se dočetl hroznou věc. Sociolog Gerald Mollenhorst zjistil, že za sedm let člověk ve své sociální síti vymění 52 % lidí. To znamená, že naše mnohá přátelství, kamarádství a známostí se nezadržitelně chýlí ke konci. Ovšem před tím než vztahy s ostatními tak nějak vyšumí nebo budou ukončeny dobře mířeným bodnutím kudly do zad nebo lidi z vašeho života zmizí i s vaší knižní trilogií Pán prstenů, můžeme si s nimi předat trochu lásky. Já se ji rozhodl dávat formou trička.

Poslední rok jsem takřka bez přestání pracoval na zlepšování skillu psaní nápisů na trička. V těch několika málo volných chvílích jsem nestihl nic víc, než si přečíst téměř kompletní dílo velkého spisovatele Kurta Vonneguta.

Kurt Vonnegut považoval za největší problém západního světa samotu. Ve svých knihách často hledal recept, jak ji přemoci. Radil, abychom se stali členy různých spolků a sdružení, i teď sebehloupějších.

Bokononismus, falešné náboženství z knihy Kolíbka, rozlišuje dva druhy seskupení lidí – karassy a granfalony. Karassy jsou uskupení lidí, která aniž by to jejich členové věděli, vykonávají Boží vůli. Granfalony jsou bezvýznamná společenství jako církve, politické strany, sdružení zahrádkářů a všechny další skupiny lidí. V bokononismu tyto sdružení smysl nemají, ale z dalších děl Vonneguta víme, že jejich smysl je, aby člověk nebyl sám.

Já z každého, komu dám tričko, zároveň udělám člena granfalonu. Každá série triček, kterou vytvořím je v podstatě týmovým tričkem takového granfalonu. Jedno mám já, ostatní další členové.

Členství v takovém granfalonu je super. Hodí se především pro případy, kdy vás všichni ostatní vyobcují z vašich dalších granfalonů. Tenhle je tak obskurní, že vás z něj nikdo nevyrazí, ani když budete odsouzeni za znásilňování nemluvňat. Nebudete tedy nikdy sami. Takový granfalon je účinné opatření proti samotě, mnohem trvalejší než mnohá přátelství.

A tohle je veškerá láska, kterou světu můžu dát.

První jsem založil čtyřčlenný granfalon Cool aunts and uncles:

Žádné komentáře:

Okomentovat

ShareThis